O firmie

TeleMed24 jest częścią MKW S.A.

TeleMed24 jest częścią MKW S.A.

 – firmy o 25-letniej historii. Od ponad 10 lat jesteśmy podmiotem leczniczym. Zajmujemy się się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie opieki pielęgniarskiej jak i rehabilitacji. Posiadamy sieć placówek opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych, a naszymi podopiecznymi są osoby wymagające opieki zarówno stałej jak i okazjonalnej.


Spółka jest wpisana do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 00000026085.

Doświadczenie i wiedzę wykorzystaliśmy do stworzenia nowoczesnej platformy usług TeleMed24 czyli zdalnej opieki nad pacjentem niesamodzielnym, starszym, chorym lub pozostającym na co dzień samotnie.

Reagując na potrzeby naszych pacjentów i zmieniający się rynek usług medycznych, dążący do cyfryzacji, zdecydowaliśmy się na uruchomienie wirtualnej przychodni, w której korzystać można z konsultacji lekarskich ogólnych oraz specjalistycznych. Porady online prowadzą także nasi fizjoterapeuci i rehabilitanci.

Posiadana wiedza i doświadczenie oraz wysokie standardy usług zostały wielokrotnie docenione między innymi przez Bureau Veritas Polska, Noble Cert sp. z o.o. a następnie Polski Rejestr Statków S.A. Test & Certification Institute, który na podstawie przeprowadzonych auditów stwierdził, iż spełniamy wymogi normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Szczegóły i zakres:  tutaj.

Przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. wdrożyliśmy w naszej spółce Strategię Zarządzania wiekiem, biorąc udział w projekcie Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Jako firma społecznie odpowiedzialna z dumą możemy posługiwać się takim tytułem.

Poza usługami komercyjnymi realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty finansowane ze środków UE oraz Państwowych, we współpracy z gminami oraz firmami zewnętrznymi- poniżej wybrane referencje

Created by: cdx.pl